af Marie Møberg Hansen

Spørger I også om jobansøgeres fødselsdato eller alder?

Det må vi ikke længere.

For at sikre, at jobansøgere ikke bliver fravalgt på grund af alder, har Folketinget vedtaget at der pr. d. 1. juli 2022 bliver indført ”et forbud mod at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse med indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning af jobansøgning… Det vil dog være muligt at lægge vægt på alder, hvis det har et sagligt formål.”

Som med så mange andre lovændringer, betyder, det nye forbud, en ændring i rigtig mange virksomheders rekrutteringsproces samt en tilpasning af deres rekrutteringssystem.

I Danmark har det længe været kutyme at spørge ind til jobansøgeres fødselsdato for sammen med joberfaring og uddannelse at kategorisere og screene ansøgerne.

Men nu skal feltet i kandidatansøgningen altså fjernes og jobansøgere skal udelukkende vurderes på baggrund af jobansøgning og kvalifikationer. Dette til trods for at virksomheder fortsat må bede om eksamensbeviser, CV m.v., der på baggrund deraf kan udlede en ansøgers alder.

 

Lad os hjælpe dig med tilpasningen af jeres rekrutteringsproces

Vi kan allerede nu lige så godt gå i gang med at forberede os til, at forbuddet træder i kraft.

Først bør vi gennemgå vores rekrutteringsprocesser. Spørges der direkte om fødselsdatoen i kandidatprofilen? Er alderen en del af screeningsspørgmålene i ledernes interview guides?

Vi bør dernæst forholde os til hvornår alder for første gang skal optræde som en del af ansættelsesprocessen og om det er rettidigt i iht. den nye lovgivning.

I 2BM har vi foretaget denne type lovmæssige tilpasninger for rigtig mange af vores kunder og har en ekspertise i dette. Vi kommer derfor gerne og gennemgår jeres rekrutteringsproces og ligger dit rekrutteringssystem i SuccessFactors, vil vi nemt og enkelt kunne tilpasse systemet så det fortsat understøtter jeres rekrutteringsproces bedst muligt, mens det samtidig lever op til de lovmæssige krav.

Tag endelig kontakt til mig, så kan vi tage en snak om hvordan 2BM kan hjælpe dig.

Marie Møberg Hansen

Marie Møberg Hansen

Senior Consultant

Kontakt mig eller mine kolleger hos 2BM for mere information om hvordan 2BM kan hjælpe dig.

Kontakt os i dag!

Giv os et kald på 35 55 55 75 eller send os en besked

35 55 55 75