Naviairs rejse mod SAP Fiori Launchpad

Om Naviair

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 600 medarbejdere fordelt i Danmark, Grønland og på Færøerne, der leverer sikker og effektiv trafikstyring til luftfart. Deres primære aktivitet er flyveledelse, hvor de på daglig basis sørger for at lede fly sikkert gennem dansk luftrum. Foruden flyledelse står de også for teknisk drift og vedligeholdelse samt råderet over droner.

Naviair har fokus på vækst og sikkerhed og ønsker at fremme mobilitet og tilgængelighed i luftrummet. Deres vision er at ramme den rette balance mellem kapacitet, service og omkostninger til fordel for tilgængeligheden i Danmark.

 

Udfordringen

Naviair stod over for den problemstilling, at deres eksisterende løsning i SAP Netweaver Enterprise Portal, inden for nærmere fremtid ikke ville blive vedligeholdt mere. Desuden var brugergrænsefladen gammel og ikke særlig intuitiv, hvilket gav en dårlig brugeroplevelse for deres medarbejdere.

På grund af forældet software var SAP Portalens startside tom, og generelt var den ikke vedligeholdt. Derfor virkede nogle af elementerne i løsningen ikke længere, hvilket resulterede i at medarbejderne kun brugte portalen af nød til bl.a. tidsregistrering. Nogle af Naviairs HR-processer blev ikke systemmæssigt understøttet, hvilket over tid gjorde dem svære at efterleve.

Det administrative arbejde omkring autorisationer var tidskrævende, og de oplevede situationer, hvor medarbejdere enten manglede adgang til nødvendige applikationer eller havde adgang til mere end de havde behov for.

 

Medarbejderne havde 50 applikationer i stedet for de 10 de skulle bruge. Mange havde applikationer de slet ikke kunne bruge.”

 – Jesper Stibolt Holmgaard 

 

Dette skabte ambitioner om en ny og forbedret platform, samt ønsket om en mere intuitiv brugeroplevelse med anvendelse af de nyeste SAP teknologier og designprincipper.

Løsningen

Før den reelle løsning kunne påbegyndes, handlede første del af projektet om at analysere Naviairs eksisterende SAP Portal samt definere behov og krav til en ny løsning. I samarbejde med Naviair blev der arbejdet med form og funktion, med henblik på at dette skulle danne et interessegrundlag i Naviairs ledelse samt fundament for en senere og løbende optimering af eksisterende processer. Da ledelsen godkendte projektet, kunne det derfor gennemføres hurtigt indenfor en ambitiøs deadline.

Naviair ønskede at skifte til SAP Fiori, som udover at være mere stilrent og simpelt i udtrykket, også er nemt at tilpasse både for Naviair og den enkelte brugers behov. Ud fra analysen blev det defineret hvilke applikationer der skulle være i scope, hvorefter disse skulle implementeres 1:1 til den nye platform. Primært var det applikationer indenfor HR såsom tidsregistrering, godkendelse af SAP-workflows og medarbejdernes informationer.

Den centrale komponent i SAP Fiori er Fiori Launchpad, hvorfra alle applikationer kan tilgås hvis man som bruger er autoriseret. Styringen af autorisationer er rollebaseret, hvilket gjorde det muligt for Naviair nemt at kontrollere, hvad deres medarbejdere skulle have adgang til.

Hver applikation blev sat op som en ’flise/tile’ i Fiori Launchpad, og inddelt i grupper for at give et bedre overblik. Nogle fliser er statiske og andre dynamiske med en tæller, der f.eks. kan indikere, at 3 workflows ligger til godkendelse. Hertil blev der også udviklet to kundespecifikke temaer med Naviairs logo og farver i stedet for SAP’s standard. Der blev opsat et lyst og et mørkt tema, som brugeren efter egen præference kan skifte.

 

Resultatet

Naviair gik 1. september 2022 live med platformen, som er blevet taget godt imod af både medarbejdere og ledere. Alle applikationer er blevet samlet ét sted, og det nye design er med til at skabe en platform der er mere moderne og brugervenlig, hvilket gør den attraktiv og anvendelig i hverdagen. Naviair får positiv feedback samt efterspørgsel på nye funktioner, hvilket indikerer, at det har været en vellykket transition.

 

”Vi har haft en stor succesoplevelse. Vi kom fra noget gammelt og træls til noget som er lækkert

– rejsen dertil var derfor ikke svær.”

 – Jesper Stibolt Holmgaard

 

Især lederne har fået stor gavn af den nye platform, hvor de nu nemt og intuitivt kan foretage godkendelser. En lille, men væsentlig detalje er en tæller på flisen, der har betydet at lederne ikke i samme grad er bagud med godkendelser og langt færre rykker-mails bliver sendt ud.

Derudover er antallet af timer brugt på autorisationsproblemer blevet reduceret med næsten 90%, da dette nu kan styres på rolleniveau og ikke som tidligere på den enkelte bruger.

Dette er kun starten på rejsen. Allerede efter de gik live med platformen er der blevet implementeret nye funktioner, og Naviair håber i fremtiden at kunne forbedre løsningen yderligere. Specielt har de en vision om at gøre platformen mobil, og kigge på hvordan applikationerne kan anvendes fra forskellige enheder og stadig give en optimal brugeroplevelse.

 

Vigtigste pointer

  1. Projektet kunne gennemføres hurtigt indenfor en ambitiøs deadline, da der i første fase blev udarbejdet en udførelig analyse og arbejdet med form og funktion, som skabte fundamentet for løsningen.
  2. SAP Fiori var det rigtige valg for Naviair, da det udover at være stilrent og simpelt i udtrykket, også er nemt at tilpasse for virksomheden og den enkelte brugers behov.
  3. Løsningen er blevet en succes, og det nye design er med til at skabe en platform der er mere moderne og brugervenlig, hvilket gør den attraktiv og anvendelig i hverdagen.
  4. Naviair ser stort potentiale med SAP Fiori og har allerede implementeret nye funktioner efter de gik live.

Hvorfor 2BM?

”Jeg er helt overbevist om at 2BM er det førende konsulenthus indenfor SAP HR og både i forretningen og i IT følte vi os i trygge hænder efter de indledende demoer og workshops. Tilgangen er pragmatisk og det gjorde det nemt for alle at forstå, hvad vores Fiori-projekt kom til at betyde for Naviair.

Hele vejen igennem projektet er der leveret som aftalt og alle de mindre snublesten – der altid forekommer – er håndteret professionelt og uden unødige omkostninger i projektet. Vi har – teknisk – fået hvad vi håbede på og modtagelsen og anvendelsen blandt kolleger og medarbejdere har været meget positivt – og er fortsat i udvikling”

Jesper Stibolt Holmgaard

Systemadministrator (SAP HR), FT, Naviair

Ønsker du at vide mere om netop dette projekt, eller hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?

Kontakt os i dag!

Ring til os på 35 55 55 75 eller send os en besked nedenfor:

35 55 55 75