Employee Central

Hvorfor Employee Central?

Employee Central (EC) er en komplet global HCM-løsning, der muliggør opretholdelse af en organisationsstruktur og alle former for medarbejderdata. Data er struktureret efter type og globale vs. landespecifikke data. Valideringsregler for personoplysninger i Danmark er inkluderet, og det er muligt at betjene løsningen på flere sprog, inkl. dansk.

Systemet kan konfigureres til at understøtte virksomhedsspecifikke krav – dvs. opbevaring af yderligere information eller afhængighed mellem forskellige datatyper.

EC er rygraden i SuccessFactors-løsningen. EC understøtter dine administrative processer vedrørende vedligeholdelse af data for medarbejdere, og det hjælper med at holde styr på dine organisationsstruktur. Det giver dig en klar vision om sammenhængen mellem forskellige niveauer i organisationen og sikrer, at datakvaliteten er meget høj via indbyggede valideringer på tidspunktet for vedligeholdelse af data.

EC er mere end bare en personaleadministrationsløsning – dataene og organisationsstrukturerne er automatisk tilgængelige for alle de andre processer inden for Human Capital Management.

Realisering af fordele?

Anvendelse af EC som din løsning til håndtering af medarbejdere muliggør delegering af dataindsamling og procesudførelse til ledere og medarbejdere, hvilket giver HR-afdelingen mulighed for at fokusere på værdiskabende aktiviteter i stedet for datavedligeholdelse.

Med en traditionel HR-løsning indsamler ledere og medarbejdere information til HR-medarbejdere, der opdaterer informationen i IT-løsningen.

Ved hjælp af EC er dataregistreringen let, så at ledere og medarbejdere kan opdatere oplysningerne direkte i IT-løsningen. Derudover sendes relevante dataregistreringer til godkendelse og mulig opfølgning hos ledere og HR, og dataregistrering forenkles ved at reducere indholdet i pluklister til kun at indeholde de poster, der er relevante for den specifikke medarbejder. Dette sikrer den høje kvalitet og en effektiv delegering af opgaver.

Kvaliteten af ​​andre HCM-processer afhænger af korrekte og gyldige data. Dette sikres bedst, når forretningslogik bruges til at validere data ved kilden. Dette kan du opnå med EC. Når der findes afhængigheder mellem forskellige typer data, er det muligt at reducere de mulige valg fra pluklister eller endda opdatere bestemte typer information automatisk, når andre data opdateres.

De data, der vedligeholdes i EC, er automatisk tilgængelige for de andre HCM-processer, der kører i SuccessFactors, såsom kompensationsstyring og læring. Ligeledes er tidsstyringsprocesserne baseret på de samme data, og de kombinerede resultater fra EC og tidsstyring bruges til lønberegningerne i SAP Payroll Cloud.

Disse elementer er inkluderet i Employee Central

Organisationsstruktur

EC inkluderer de organisatoriske elementer, der danner din juridiske struktur (forretningsenhed, virksomhed, division, afdeling) og beskriver forbindelserne mellem dem. Disse strukturer bruges på flere måder:

 • til at sikre, at de nødvendige oplysninger registreres og valideres på den rigtige måde på medarbejderniveau
 • til at sikre, at forskellige brugere har adgang til de relevante medarbejdere – og kun til dem
 • for at sikre let valg af kriterier ved rapportering

Vigtigst er det, at EC inkluderer alle de dataelementer, som du har brug for til at holde styr på dine medarbejdere – både til interne og eksterne rapporteringsformål og til at understøtte andre forretningsprocesser inden for eller uden for din HCM-funktion.

Employee Central Data - Medarbejdere

Data er organiseret i separate vinduer, og et stort antal felter er foruddefineret med hensyn til både organisatoriske og personlige data – og data defineres som enten globale eller landespecifikke data. Det er en naturlig del af implementeringen at udvide løsningen med yderligere felter i nogle af standardvinduerne og endda skabe kundespecifikke vinduer til understøttelse af indsamling af data, der er speciel for din branche eller virksomhed.

2BM har bistået et stort antal kunder, og vi vil bruge vores erfaring til at rådgive om ikke kun hvad man skal gøre, men også hvad man IKKE skal gøre. Vi har set løsninger, hvor konsulenterne inkluderede alle udvidelser, som kunderne anmodede om – men det er ikke sådan, vi arbejder. Vi giver feedback og fortæller dig, om vi mener, at du gør tingene forkert. Hvis du insisterer, følger vi naturligvis dine anmodninger, men vi beder dig om at argumentere for ændringen først, og vi vil forsøge at sikre, at du forstår konsekvenserne af dine ønskede ændringer.

Employee Central Processer

EC understøtter alle processer vedrørende vedligeholdelse af stamdata for medarbejdere, organisationsstrukturer og stillingsadministration. Løsningen er begivenhedsdrevet, som hjælper med at holde et overblik over status for en medarbejder. Standardbegivenheder leveres af SuccessFactors, og begivenhedsårsager oprettes for hver kunde. 2BM leverer et sæt årsager som udgangspunkt, men det er en naturlig del af implementeringsprojektet at definere de grundeårsager, der er relevante for dig for hver af begivenhederne.

Godkendelsesprocesserne er typisk defineret pr. begivenhedsårsag – og det afhænger normalt også af rollen for den person, der starter processen – hvis medarbejderen opdaterer data, kan det kræve godkendelse fra lederen og HR, processer, der startes af lederen kan kræve godkendelse fra HR og information sendt til medarbejderen, mens processer, der startes af HR ofte kun informerer lederen og medarbejderen om ændringerne.

Projektantagelser

Under implementeringen vil vi drøfte dine datakrav i detaljer, og vi vil give vejledning i, hvordan du bedst strukturerer dine data – under hensyntagen til brugervenlighed og afhængighed af andre funktionelle områder.

Migrering

Historiske data er ofte emne der udløser omfattende diskussion, fordi organisationer ser et behov for at importere data fra ældre løsninger. Generelt anbefales dette ikke, fordi datastrukturer og datadefinitioner fra tidligere løsninger ikke nødvendigvis stemmer overens med SuccessFactors – og vi ser ofte væsentlige problemer med datakvaliteten.

Derfor er vores anbefaling at holde medarbejdernes historiske ansættelsesdato i den nye løsning, men at registrere alle andre data fra en nylig dato.

Vi leverer migreringsværktøjerne for at sikre, at data importeres korrekt efter en datarensningsproces – hvilket vi kan bidrage til, men det kræver aktiv deltagelse fra dig.

integration

SuccessFactors leverer standardintegration mellem de forskellige funktionelle områder. Standardværktøjer leveres også af SAP til integration mellem SuccessFactors og SAP HCM, men dette kræver en kompleks analyse for at afstemme, hvordan man imødekommer specielt kundeindhold. 2BM har en stærk trackrecord inden for dette område, så vi kan guide dig gennem processen på den mest effektive måde.

Vi har også erfaring fra mange kunder med hensyn til integration af SuccessFactors med andre IT-systemer.

2BM Employee Central Template i detaljer

Selvom vi ikke forventer, at nogen virksomhed vil drage fordel af en fast foruddefineret skabelon, har vi en skabelon til EC.

Formålet er at sikre nem kommunikation og fremskridt under projektstart, fordi det er meget lettere for vores kunder at identificere ændringer i en kørende løsning end at designe en løsning fra bunden. Derudover er der ikke behov for at konfigurere elementer, der er fælles for alle virksomheder separat – dette gøres lettere i templaten.

Men det er vigtigt at forstå, at templaten kun er et udgangspunkt – løsningen skal skræddersys til dine specifikke behov – både procesmæssigt og i henhold til din virksomhedskultur.

2BM har videreudviklet og forbedret standard SAP-skabelonen, så den passer til de danske kunder baseret på vores erfaring fra adskillige implementeringer af løsningen hos forskellige danske og internationale virksomheder – vi kalder denne ”2BM SF Package of Employee Central – en SAP SuccessFactors Partner Packaged-løsning”.

Denne pakkeløsning er udgangspunktet for implementeringen – vi viser dig en komplet løsning, der fungerer ud af kassen, og bagefter foretager vi de ændringer, der er nødvendige for at opfylde dine særlige krav.

Denne tabel viser standard SAP-pakken, forbedringerne leveret af 2BM og funktionaliteten, hvor der ikke er udført nogen speciel konfiguration. Det faktum, at nogle emner ikke er inkluderet i 2BM SF-pakke med medarbejdercentral, betyder kun, at disse områder typisk kræver virksomhedsspecifik diskussion af funktionsområdet for at understøtte virksomhedens krav – og derfor er enhver prækonfiguration af ringe betydning – og ikke at du bør undgå at udnytte denne funktionalitet.

Scope of SAP Best Practices

 1. General settings
 2. Nationalization
 3. Danish language
 4. HR administration processes
 5. EC portlets in scope
 6. Standard fields
 7. Company Structure Overview
 8. Document Generation
 9. Position Management
 10. Foundation objects
 11. Events and event reasons
 12. Workflows
 13. Notifications
 14. Alerts
 15. Business Rules for Workflows and alerts
 16. Personal id
 17. Mobile app
 18. Manager self-service
 19. Employee self-service
 20. Employee view on others
 21. Home page
 22. Reporting and dashboards
 23. Documentation

Deviations from SAP Best Practices

 1. Zip code / City for Denmark
 2. Bank Info for Denmark
 3. Pay grades
 4. Pay ranges
 5. Pay components
 6. Custom fields
 7. Custom event reason
 8. Custom business rules
 9. Report training
 10. GDPR Tools

Item out of Scope

 1. Global Assignment
 2. Contingent Workforce
 3. Concurrent Employment
 4. Objects on loan
 5. Business Rules Workflow Derivation
 6. Event Derivation
 7. Cost Distribution
 8. Advances
 9. Deductions
 10. Global Benefits

Brug for hjælp eller rådgivning?

Kontakt os

Giv os et kald på 35 55 55 90 eller send os en besked

Call Now Button35 55 55 75