Fuld Projektledelse

Sådan kører vi projekter

IT-implementeringen er vigtig, men det er ikke alt. Den nye løsning skal passe til dine forretningsprocesser og styringsmodel, brugerne skal forstå, hvordan systemændringerne påvirker deres arbejde, og system og processer skal opfylde de krav, der er defineret for dig med hensyn til vedligeholdelse af data, datagodkendelser og GDPR. 

Vi kalder det fuld projektledelse. 

Fuld projektledelse

HCM-projekter er forretningsprojekter og skal køres som sådan og ikke kun fokusere på it-leverance. Vi arbejder med en tilgang, der indkapsler it-leverancen som en del af det større billede, hvor ikke en komponent kan stå alene  fuld projektledelse, som vi gerne kalder det. 

Hos 2BM adskiller vi os fra den traditionelle it-leverancesmodel, og vi erkender, at et SAP SuccessFactors-projekt er meget mere end et it-projekt. Selvom teknologi, integration, grænseflader osv. fortsat er af stor betydning, forbliver det inden for udførelsen af ​​HR-processerne og interaktionen mellem medarbejder og leder, at den sande forretningsværdi genereres. Vi anerkender betydningen af ​​Change Management og har bevist, at effektiv change management har en væsentlig indvirkning på brugeraccept, hvilket er en vigtig KPI i HR-systemimplementeringsprojekter og opnåelse af forretningsværdi. 

Et projekts it-leverance har meget lidt at gøre i udførelsen af ​​disse processer, og derfor tages de fleste beslutninger i et SAP SuccessFactors-projekt for virksomheden og af virksomheden for at understøtte udførelsen af ​​disse forretningsprocesser. Derfor skal vi sikre, at it-leverancen forbliver synkroniseret med forretningsprocesserne, og vi gør det ved at placere it-leverancen i centrum af vores Total Project Management-tilgang, men den kan ikke stå alene. 

Forretningsprocesser

Før konfiguration påbegyndes såvel som undervejs i projektet, er det af afgørende betydning, at vi løbende tilpasser IT-systemet, de offline processer, der faktisk finder sted, og den styring, der følger med udførelsen af ​​disse processer. Dette vil sikre, at it-systemet, processerne og styringen matcher, og at du som kunde ikke kun har et højteknologisk it-system, men også en komplet løsning, der fungerer som en integreret del af procesudførelsen set fra slutbrugernes perspektiv. 

Vi vil arbejde sammen med dit projektteam for at sikre, at vi løbende tilpasser forretningsprocesser og styring. 

metode

Vi bruger en 2BM template til at fremskynde den grundlæggende konfiguration for at sikre, at vi har et udgangspunkt for vores diskussioner med dit team. Erfaringen viser, at det fremskynder implementeringsprocessen, når vi kan vise dig et live system i stedet for at starte fra et tomt stykke papir. Indholdet af denne template er beskrevet mere detaljeret under hvert forretningsprocesområde.

sap activate

Løsningen implementeres ved hjælp af en agil implementeringsmetode kaldet “SAP Activate”. Denne metode har 4 faser: 

  • Prepare
  • Explore
  • Realize
  • Deploy

og hver fase inkluderer et kvalitetstjek af kunden. 

Når 2BM kører projekter, er vi altid først enige med dig om succeskriterierne – hvad er dine grunde til at investere i en opdateret løsning til understøttelse af dine HCM-processer. Vi vil forstå – og sikre, at dit team er enige – om de problemer, der afholder dig fra at nå dine forretningsmål ved hjælp af din nuværende løsning. Hvad forventer du at få ud af din investering? 

Vi fokuserer på din organisation, dine processer og din virksomhedskultur for at definere en køreplan for den samlede løsning. Med dette på plads introducerer vi dit projektteam til de muligheder, systemet tilbyder via Project Team Training for at sikre, at dine deltagere forstår, hvad der kræves af dem under det resterende projekt. 

Vi tager dine projektmedlemmer gennem indholdet af template-løsningen som en del af projektplanlægningsfasen for at etablere et fælles grundlag, inden vi går ind i de næste faser. I løbet af de følgende projektfaser får forretningsressourcerne en dyb forståelse af den nye løsning gennem praktisk træning under workshops, testperioder og gennem oprettelse af hurtige brugervejledninger. 

Realize-fasen består af et antal iterative sprints. Afhængigt af det specifikke funktionelle område vil indholdet og varigheden af ​​hver sprint variere. Den nye løsning bygges og testes af 2BM og dit projektteam i denne fase. 

Deploy-fasen dækker processen med at flytte den nye løsning fra projektet til din organisation. Dette inkluderer migrering af data og uddannelse af slutbrugere. 

2BM udpeger en projektleder, der leder dig gennem projektfaserne, administrerer konsulentteamet og rapporterer til styregruppen i henhold til aftalte formularer og templates. 2BM har et katalog med templates såsom issuelogs, fremdriftsrapporter, testplan og tests, der er tilgængelige til din brug. 2BM-projektlederen instruerer dine teammedlemmer om templates i planlægningsfasen. 

Forretningsprocessens tilpasning, styring og ændringsstyringsprocesser kører parallelt med alle sprints. 

change management

Vi anerkender også vigtigheden af ​​Change Management. Selvom dette ofte forsømmes eller undervurderes, mener vi, at effektiv forandringsledelse kan have en væsentlig indvirkning på brugernes accept af løsningen, som ofte er evigtig KPI‘er i HR-systemimplementeringsprojekter. 

Til håndtering af Change Management i SAP SuccessFactors-projekter anvender vi Prosci Change Management framework, som vi mener er en stærk ramme for forberedelse af forandring, arbejde med styring af forandring og opfølgning på forandring. Derudover er ADKAR-delen (Awareness, Desire, Knowledge, Ability and Reinforcement) en meget pragmatisk måde at arbejde på med at forberede forandringsindsatsen og målrette indsatsen forskellige i organisationen på en effektiv måde gennem hele forandringsprocessen. 

Vi er fortalere for en høj grad af involvering og dermed en mærkbar Change Management-indsats, der skal drives af Change & Adoption-organisationen med 2BM som en af ​​muligvis flere rådgivere. Afhængigt af dine forventninger kan vi således være operationelle og gennemføre planer og aktiviteter, eller vi er kun en del af planlægningen af ​​indsatsen. 

compliance

I løbet af de sidste år har compliance fået en større betydning med indførelsen af GDPR. Hos 2BM har vi et solidt fodfæste inden for GDPR-området, og sikrer, at løsningen er i overensstemmelse med din fortolkning af GDPR-politikker og retningslinjer. 

Vi har også langvarige forbindelser med virksomheder i medicinalindustrien, og dette har givet en klar forståelse af at overholde vores kunders særlige regler for compliance. 

accelleratorer

2BM har udviklet en række værktøjer, som vi opfordrer dig til at bruge – medmindre du allerede har erfaring fra andre værktøjer. I så fald tilpasser vi os gerne dine standarder. 

 

PROCES-FLOWDIAGRAMMER

Standardproces-flows er tilgængelige for dig, så du kan sikre en fælles forståelse i teamet, som du kan bruge som grundlag for de krævede ændringer for bedre at matche din virksomheds specifikke krav. 

 

Test case template

2BM har udviklet test case templates til de forskellige moduler af SuccessFactors og SAP HCM. Vi definerer de scenarier, som du bliver nødt til at teste – og du udfylder dem med dine specifikke data. F.eks. Dvs. indeholder vores skabelon til SuccessFactors EC vil omfatte en test sag om. overførsel af en medarbejder mellem afdelinger, og du udfylder den ved at definere de specifikke data, der skal bruges. 

Vores kunder udtrykker, at de er nyttige som udgangspunkt, fordi de sikrer, at værdifulde – og komplekse – områder ikke overses. 

 

Migrerings-template

2BM leverer migrations-templates til de forskellige moduler af SuccessFactors og SAP HCM. 

 

FEJL-LOG

Et vellykket projekt skal holde styr på problemer og change requests. 2BM tilbyder brugervenlige templates, der hjælper med at holde projektet igang. 

 

Successfactors governance template

Det er ekstremt vigtigt, at projekt-og senere systemvedligeholdelse og -forbedringer planlægges og udføres korrekt. Alle har brug for at kende og acceptere reglerne for adfærd: Hvilke ændringer er tilladt, hvad er beslutningsprocessen, hvem er ansvarlig for forskellige opgaver etc.

2BM leverer et dokument, der beskriver alle disse aspekter – som du kan introducere i din virksomhed eller opdatere i henhold til din specifikke organisationskultur.

 

Brug for hjælp eller rådgivning?

Kontakt os

Giv os et kald på 35 55 55 90 eller send os en besked

35 55 55 75