Artikel offentliggjort i Berlingske, 20/08/2020, side 13. Klik her og læs: INDUSTRIENS DANMARK

Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service 

2BM Software tilbyder mobile applikationer, der sparer tid og ressourcer til vedligeholdelse i industrien, hvilket både er en god business case og et miljørigtigt valg.

Mange større industrivirksomheder har endnu ikke taget det store spring ind i den digitale verden, og selvom de har IT-systemer i virksomheden, så er de sjældent tilgængelige via mobilen og de er ikke opgraderet og forbundet med de nye løsninger, der kan optimere og effektivisere vedligeholdelsen af produktionsudstyret, udtaler Martin Pock, CEO i 2BM Software. ”De fleste industrivirksomheder har allerede digitale produktions- og lagerstyringssystemer i SAP, men ikke de nyeste digitale og mobile løsninger, som også giver mulighed for forudsigelser af nedbrud i produktionskritisk udstyr”.

”Vi arbejder med IoT (Internet of Things) og AI (Kunstig intelligens), som gør det muligt at forudsige nedbrud i relation til produktion. Med ’2BM Mobile Work Order’, sikrer vi også, at vedligeholdelse af produktionsudstyr med mere, sker uden brug af papir, som tidligere blev printet ud i store mængder. Samtidig opnår man en langt bedre kvalitet i vedligeholdelsen, som følge af den digitale og mobile adgang til billede og videodokumentation. Adgangen til sikkerhedsinstruktioner og manualer giver samtidig vedligeholdelsesmedarbejderen en større sikkerhed i arbejdet. Besparelserne alene på papir kan løbe op i flere ton i store industrivirksomheder med mange medarbejdere, der bruger papir som arbejdsredskab i hverdagen,” fortæller han og tilføjer, at DI’s mål for både vækst og bæredygtighed frem mod 2030 netop sætter fokus på reducering af CO2-forbruget i industrien.

Minimal ’nedetid’ i produktionen og større bæredygtighed

Med 2BMs softwareløsninger er det også muligt at tilslutte sensorer til temperatur-, vibration- eller gasmålinger, der tidligere blev udført manuelt, nedskrevet og tastet ind i vedligeholdelsesdatasystemet. Med ’2BM Mobile Work Order’ aflæses målingerne automatisk og lægges ind i det SAP-baserede vedligeholdelsessystem. Hvis det eksempelvis er nødvendigt at tilse en maskine, når den overstiger en vis temperatur, så kan software-løsningen automatisk oprette en notifikation/alarm, der sendes til ’2BM Mobile Work Order’-applikationen og en SMS til den vedligeholdelsesansvarlige. Det skaber yderligere klarhed, hvornår produktionsudstyr skal udskiftes og/eller tilses, når man samtidig anvender AI til at forudsige tilstanden i produktionsudstyret.

”Det er også en del af FNs verdensmål at producere mere bære- dygtigt ved eksempelvis at udskifte produktionsudstyr sjældnere, hvis ikke det er nødvendigt, og dermed nå endnu et skridt mod en mere bæredygtig verden inden 2030. Desuden er flere korrekte data i virksomhedens SAP-system med til at sikre en effektiv produktion, hvor der er minimal ’nedetid’ i produktionen og en optimal udnyt- telse af udstyret med brug af færre vedligeholdelsesressourcer,” forklarer Martin Pock. Han nævner også, at det gælder om at komme i gang med de nye software-løsninger, som er langt lettere at sætte i drift og anvende end for blot et par år siden. ”Mange industrivirksomheder har ældre IT-systemer, som de fleste ikke tror er kompatible med 2BM Software – men det er ikke tilfældet, blandt andet grundet de nyeste cloud-baserede teknologier fra SAP,” udtaler Martin Pock.

Satser på ’download/install’-løsning til virksomheder

”Samarbejdet mellem produktionsafdelingen og IT-afdelingen er ikke altid optimalt. Produktionen vil have noget, der virker i næste uge, mens IT-afdelingen er fokuseret på strategiske og fremtidssikrede løsninger, der skal implementeres over en længere periode. Ledelsen ser på omkostningerne, og ønsker ikke yderligere investeringer i nye IT-løsninger til produktionsvedligehold, der påvirker produktionsomkostningerne på kort sigt. Dette kan sætte en stopper for virkelysten hos virksomhedens ledelse i forhold til at indføre nyt software til vedligehold.

2BM Software arbejder med meget fleksible og brugervenlige standard software-løsninger, der kan implementeres langt hurtigere end tidligere – også selvom man anvender et SAP-system. ”Vores mål er en ’download & install’-løsning til erhvervslivet, som man kender det fra at downloade en app til sin telefon. En løsning hvor man kan gå i gang med det samme, uden at læse manualer, vente på installation eller modtage undervisning. Det gælder om at kunne implementere løsningerne hurtigt og effektivt i samråd med forretningen, brugerne og IT. Men samtidig skal man kunne tage hensyn til eventuelle nye behov, der kan opstå i løbet af idriftsættelsesfasen, så udgifterne ikke løber løbsk, og systemet er helt tilpasset og let at tage i brug,” siger Martin Pock.

Læs mere om 2BM Softwares løsninger

Stor interesse for 2BMs løsninger over hele verden

2BM Software leverer løsninger til virksomheder i Danmark, men også i udlandet er der stor interesse for software-løsningerne til vedligeholdelse, opsamling og behandling af data, der kan optimere produktionen og sikre optimal udnyttelse af ressourcerne i virksomhederne.

Blandt kunderne herhjemme er LEGO og Royal Unibrew, men også i udlandet har meget store virksomheder som blandt andet HeidelbergCement, Mitsubishi Chemical og CapitaLand gavn af systemerne til vedligeholdelse af produktionsudstyr med mere.

”Vi har set besparelser på 35 procent i vedligeholdelsesomkostningerne hos vores kunder, og vi leverer optimerede standardløsninger, som dækker omkring 80 procent af virksomhedernes behov, hvor de sidste 20 procent er kundespecifikke behov, der kan implementeres hurtigt og effektivt.

Man kan altså få virksomhedsspecifikke behov dækket, men stadig tage udgangspunkt i en standardløsning som kontinuerligt opdateres og tilføjes nye funktioner, og hvor IT ikke skal bekymre sig som om, at vedligeholde en egenudviklet løsning til SAP,” siger Martin Pock. Samtidig understreger han også, at en del traditionelle industrivirksomheder kan få et problem med rekruttering af yngre medarbejdere i fremtiden, hvis ikke de tilbyder brugervenlige og mobile software-løsninger, som svarer til det de unge er vant til fra deres egne mobiltelefoner. I USA er der statistikker der viser, at yngre og velkvalificerede medarbejdere overvejer at forlade en arbejdsplads, hvis de digitale arbejdsredskaber ikke er attraktive, opdaterede og brugervenlige.

 

“Vi har set besparelser på 35 procent i vedligeholdelsesomkostningerne hos vores kunder” – Martin Pock, CEO i 2BM Software

2BM Mobile Work Order

2BM Mobile Work Order er en brugervenlig standardløsning, der består af en mobilapplikation,
et dashboard, digitale tjeklister og et IoT-modul. Bygget til mobil- og brugervenlig interaktion med SAP PM/CS og perfekt til enhver, der er involveret i produktionsvedligeholdelse og service.
Med 2BM Mobile Work Order-pakken har du værktøjer til at klare enhver udfordring, uanset om det er at slippe af med kuglepen og papir eller anvende IoT og AI-dataassisterede beslutninger.

Læs mere på www.mobileworkorder.info

Martin Pock

Martin Pock

CEO, 2BM Software

Artikel offentliggjort i Berlingske, 20/08/2020, side 13. Klik her og læs: INDUSTRIENS DANMARK

Vil du vide mere om 2BM Software?

Kontakt os i dag! Giv os et kald på  35 55 55 75 eller send os en besked

35 55 55 75