af Cecilie Bodholdt Pedersen

Udforsk ESG: Navigér i EUs lovgivningskrav for ESG med SuccessFactors

I en tid præget af stigende miljøbevidsthed, socialt ansvar og virksomhedsledelse er betydningen af ESG-kriterier steget stødt. Dette øgede fokus har ikke kun transformeret måden, virksomheder drives på, men også igangsat regulativer for at sikre bæredygtige og etiske praksisser. Mens EU baner vejen med disse nye lovgivningskrav, er virksomheder i gang med at finde deres egen måde at konkretisere begrebet “ESG”.

Forstå ESG: Mere end akronymer

ESG står for ’Environmental, Social & Governance’ og dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden. Det er en opfordring til virksomheder om at tilpasse deres strategier til bæredygtige praksis, fremme positiv social indvirkning og opretholde de højeste standarder for virksomhedsledelse. Denne holistiske tilgang tjener ikke kun til at forbedre virksomhedens omdømme, men også til at skabe varig værdi for aktionærer, interessenter – og vores planet.

  • Miljø (E): Denne dimension drejer sig om virksomhedens miljømæssige fodaftryk. Hvordan tackler virksomheden problemer som kuldioxidemissioner, energieffektivitet, ressourcebevarelse og affaldshåndtering? Disse bestræbelser er afgørende for at mindske klimaforandringer og beskytte miljøet.
  • Socialt (S): “S” i ESG vedrører socialt ansvar, herunder medarbejdertrivsel, samfundsengagement, mangfoldighed og inklusion samt etiske forsyningskæder. At behandle medarbejdere retfærdigt, udvikle en mangfoldig arbejdsstyrke og bidrage positivt til lokale samfund er centrale aspekter af den sociale søjle.
  • Styring (G): G’et handler om gennemsigtighed, ansvarlighed og etisk lederskab. Stærk ledelse sikrer, at virksomheder bliver forvaltet på en måde, der stemmer overens med deres værdier og aktionærers interesser, hvilket forhindrer interessekonflikter og fremmer langsigtet stabilitet.

HR og ESG: Den sociale søjle

Inden for ESG-rammen handler den sociale søjle (“S”) om, hvordan virksomheder håndterer deres menneskelige kapital og interagerer med samfundet. Med de nye EU-lovgivningskrav bliver det afgørende for virksomheder at styrke deres HR-strategier for både at sikre overholdelse, men også for at skabe positiv samfundsmæssig indvirkning.

HR-ledere er i frontlinjen for denne transformative rejse, da de har ansvaret for et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejderes trivsel, mangfoldighed, lighed og inklusion. Gennemsigtighed i lønstrukturer, sikre arbejdsforhold og muligheder for medarbejderudvikling bidrager væsentligt til virksomhedens ESG-score.

Rapporter ESG: SuccesFactors Story Reporting

Mens virksomheder arbejder med at forstå og tilpasse sig EUs nye lovgivningskrav, har SAP SuccessFactors arbejdet på at skabe en værdifuld allieret – Story Reporting. Dette værktøj gør det muligt for virksomhederne ikke kun at navigere gennem compliance labyrinten, men også at skabe en konkret positiv indvirkning. SuccessFactors Story Reporting kan hjælpe virksomheder med:

  1. Omfattende dataopsamling. SuccessFactors giver virksomheder mulighed for at indfange en bred vifte af HR-relateret data, hvilket skaber indsigt og hjælper virksomheder til at vurdere deres præstation inden for nøgleområder og træffe beslutninger for at drive positiv forandring.
  2. Rapportering af mangfoldighed og inklusion. Story Reporting kan også måle på virksomhedens niveau indenfor mangfoldighed og inklusion. Virksomheder kan f.eks. følge mangfoldighed på forskellige ledelsesmæssige niveauer, overvåge tendenser og implementere målrettede strategier for at fremme en inkluderende arbejdsplads.
  3. Næste niveau indenfor rapportering. SuccessFactors Story Reporting ruster virksomhederne til at skabe indsigtsfulde, visuelle og datadrevne rapporter, der stemmer overens med kravene i den nye EU-lovgivning, hvilket giver et transparent billede af virksomhedens sociale præstation.
  4. Et visuelt narrativ. Platformens Story Reporting-funktion tager rapportering til det næste niveau ved at omdanne data til visuelle narrativer. Dette hjælper virksomheder med at kommunikere deres sociale bestræbelser og resultater effektivt til interne og eksterne interessenter.

Klik her for at lære mere om ESG-rapportering med SuccessFactors Story-rapporteringsværktøj.

 

Mere om SuccessFactors Story Reporting: Gør data levende med overbevisende fortællinger

I verden af ESG-rapportering er data rygraden, der støtter enhver beslutning og ethver påstand. Alligevel kan rå data alene ofte komme til kort med at formidle dybden og betydningen af virksomhedens bestræbelser og resultater. Her træder SuccessFactors Story Reporting ind og omdanner data til engagerende fortællinger, der resonerer med interessenter på et menneskeligt niveau.

Forestil dig, at du er blevet tildelt opgaven med at præsentere din virksomheds fremskridt med at forbedre kønsmangfoldigheden inden for organisationen. Du har dataene, der viser den procentvise stigning i kvindelige medarbejdere på tværs af forskellige afdelinger i løbet af det sidste år. Men hvordan sikrer du, at disse data virkelig fanger din virksomheds engagement i mangfoldighed?

Her kommer SuccessFactors Story Reporting ind i billedet:

Visuelt indtryk: Story Reporting giver dig mulighed for at skabe visuelt overbevisende præsentationer, der går ud over diagrammer og tal. Du kan inkorporere billeder, infografikker og videoer for at illustrere din rejse mod en mere mangfoldig arbejdsstyrke. Du kunne for eksempel bruge før- og efterbilleder for at demonstrere de positive ændringer i holdets mangfoldighed.

Kontekstuelle indsigter: Forestil dig, at dine data viser en betydelig stigning i medarbejdertilfredshedsresultater efter implementering af initiativer vedrørende trivsel. Med Story Reporting kan du give kontekst ved at dele medarbejdertestimonier og anekdoter om, hvordan disse initiativer positivt har påvirket deres liv. Disse personlige historier tilføjer dybde til dine data og gør dem mere relaterbare og betydningsfulde.

Sammenligning af data: Story Reporting giver dig mulighed for at foretage sammenligninger mellem forskellige tidsperioder eller afdelinger. Hvis du viser reduktionen i energiforbrug på grund af bæredygtige praksisser, kan du bruge interaktive visuelle elementer til at illustrere forskellen mellem din virksomhed og branchens benchmarks, hvilket gør dine resultater mere håndgribelige.

Engagerende progression: I stedet for at præsentere en statisk rapport giver Story Reporting dig mulighed for at skabe en narrativ fortælling. Forestil dig at guide interessenter gennem din virksomheds rejse mod ESG-Excellence, hvor du fremhæver vigtige milepæle, udfordringer og gennembrud undervejs. Dette skaber en mere engagerende og mindeværdig oplevelse.

Tilgængelighed: Dine interessenter har ofte forskellige erfaringer med datafortolkning. Med Story Reporting kan du forenkle kompleks information for en bredere målgruppe. Hvis du for eksempel viser reduktioner i drivhusgasemissioner, kan du bruge intuitive visuelle elementer til at forklare den direkte miljøpåvirkning af dine bestræbelser.

Ved at udnytte kraften i SuccessFactors Story Reporting kan du højne din ESG-rapportering ud over en simpel præsentation af tal. Du kan skabe en overbevisende historie, der resonerer med din målgruppe og bringer din virksomheds forpligtelse til socialt ansvar og bæredygtighed til live og fortæller historien om din virksomheds rejse mod en bedre, mere bæredygtig fremtid.

Begynd jeres ESG-rejse allerede nu

Tiden tikker, og overgangen til det nye ESG-landskab er uundgåelig. Fra den første dag i 2024 vil den første kategori af virksomheder inden for EU skulle overholde de nye regulativer og sikre, at deres rapportering omfatter ESG-kriterierne. For HR er der især er fokus på den sociale søjle (“S”).

Cecilie Bodholdt Pedersen

Cecilie Bodholdt Pedersen

Consultant

Signe Mørkenborg Larsen

Signe Mørkenborg Larsen

Head of SAP HCM & SuccessFactors

Kontakt mig eller mine kolleger hos 2BM for mere information om hvordan 2BM kan hjælpe dig.

Giv os et kald på 35 55 55 90 eller send os en besked

35 55 55 75