facebook-img

Af Søren Mosberg

No deal Brexit! – Hvad betyder det for dit SAP-system?

Efter gårsdagens afstemning i underhuset er sandsynligheden for, at Storbritannien (UK) forlader EU pr. 30. marts uden nogen aftale steget markant. Hvorledes praktiserer din virksomhed rettidig omhu i forhold til dette scenarie?

Det er således uomtvisteligt, at Storbritannien forlader EU, og derved vil alle dine UK-kunder og leverandører med udgangen af marts forlade det indre marked.

Det betyder, at al handel med Storbritannien, pr. 30. marts vil blive betragtet på linje med nuværende handel med såkaldte tredjelande, og derved forgå under EU’s toldkodeks, nationale og europæiske import- og eksportregler.

Det kan derfor ikke komme som en overraskelse for nogen, at hvis din virksomhed har samhandel med Storbritannien, så står dine forretningsprocesser over for en gennemgribende forandring. Specielt med henblik på fakturering samt indberetning til myndighederne.

SAP har i sagens natur endnu ikke frigivet nogen nye noter til håndtering af Brexit impact, da ingen helt kender omfanget endnu. Men ikke desto mindre vil vi gerne henlede opmærksomheden på et par SAP-områder, som uden tvivl kræver din virksomheds opmærksomhed.

Strukturelle forandringer

Det faktum at Storbritannien træder uden for EU, kan meget vel lede til et behov for en omstrukturering af din virksomhed. Vil det være fordelagtigt at etablere en juridisk enhed i Storbritannien? Er du allerede etableret med firmakoder i Storbritannien, skal disse konfigureres efter de nye forudsætninger. Ligeledes skal stamdata for dine forretningspartnere analyseres og eventuelt korrigeres. Disse ændringer vil naturligvis være et større indgreb i dit nuværende SAP-system, og kræve omhyggelig test.

Skatte/afgift håndtering

Håndteringen af skatter og afgifter er efter vores bedste overbevisning det mest indlysende emne for forandringen påtvunget af Brexit.

Først må det forventes, at EU og Storbritannien implementerer en række toldtiltag, og disse skal naturligvis reflekteres i SAP konfigureringen.

Ud over dette, skal din virksomhed kigge på momsopsætningen. Indlysende er det, at hvis din virksomhed allerede er etableret i UK, så skal du kigge på momskalkulationsskemaet TAXGB. Det må forventes, at nye momskoder vil være påkrævet på transaktioner relateret til udenrigshandel. Momskoder for EU-til-EU- handel skal deaktiveres, da dette ikke længere finder sted.

Udledning af momskoder skal revideres, typisk vil tilgangssekvensen MWST skulle konfigureres anderledes. Ligesom udledningstabellerne skal revideres, hvor tilgangs/afgangs land er ”GB”.

Benytter du de særlige regler inden for EU omkring trekantshandel, vil disse ikke længere være gældende, hvis Storbritannien indgår i din handelstrekant, og du vil afledt heraf skulle momsregistrere din virksomhed i Storbritannien.

Al stamdata relateret til moms – skal gennemgås, det være sig på leverandører, kunder, fabrikker.

Har du intercompany transaktioner med en UK-baseret legal enhed, og har du sat disse transaktioner til køre via EDI, skal du ligeledes gennemgå din EDI momsudledning.

Din virksomhed skal ligeledes gennemgå jeres udgående dokumenter – fakturaer til UK skal ikke længere påtrykkes ”Free of Vat”.
Danske virksomheder skal også være opmærksomme på, at der efter 29. marts skal betales (fratrækkelig) importomsætningsskat på import fra Storbritannien.

Indberetning

Intrastat og EU salgslister: Eftersom at Storbritannien træder ud af EU, skal der ikke længere indberettes intrastat eller EU-salg uden moms, fra enheder baseret i Storbritannien, ligesom handel med Storbritannien fra Danmark (eller andre EU-lande) ikke længere skal indberettes.

Toldrapportering: Handel fra EU til Storbritannien vil fremover blive opfattet som eksport (såfremt der ikke indgås en frihandelsaftale) og skal rapporteres til Told og Skat på tilsvarende vis.

Det betyder konkret, at din virksomhed skal kunne administrere tolddeklarationer, håndtering af EORI-nummer samt oprette brugerkonti til det elektroniske toldafregningssystem, hvis du ikke allerede har dette.

Konklusion

Ud over de nævnte problemstillinger findes der også en række andre områder, som bør analyseres med henblik på den nye relation mellem EU og UK. Her tænker vi på de områder, hvor UK Ikke længere behøver at følge EU regler, det kan være håndtering af produktstandarder, mærkninger og immaterielle rettigheder.

Skønt det sidste punktum i UK/EU skilsmissepapirerne endnu ikke er sat, bør virksomheder i EU, der handler med Storbritannien eller som er fysisk til stede i Storbritannien, på nuværende tidspunkt have igangsat projekter, der sikrer, at deres ERP system fortsat kan leve op til de ændrede legale krav, der møder dem den 30. marts.

2BM tilbyder hjælp til disse projekter, vi har en bred vifte af kompetencer inden for blandt andet SAP, SuccessFactors og Compliance – så tag fat i os, hvis du sidder med udfordringer relateret til dette emne.

Søren Mosberg

Er teamlead for SAP Finance & Development teamet ved 2BM. Han har arbejdet med SAP Finance i mere end 20 år, både som arkitekt i nogle af Danmarks største SAP installationer, men også som konsulent i en bred vifte af virksomheder i Danmark og udlandet. Han er desuden Certificeret inden for S/4HANA Finance.

Call Now Button35 55 55 75