Rekruttering i en ny æra

Digitalisering og virtuelt arbejde. To elementer, der er essentielle for os i dag. Coronakrisen har vist os, hvorfor digitalisering er vigtig. “Fysiske” møder med vores kolleger er blevet til online møder med kamera, hvilket udvikler vores digitale kompetencer. Indsamling af information er lettere på grund af nye teknologier, og det skal udnyttes.

Desuden er en ny generation på vej ind på arbejdsmarkedet. En generation, der er vokset op med digitale produkter – tablets, smartphones osv. Organisationer er derfor tvunget til at skabe en digital profil, der kan appellere til den unge generation. Men hvordan skaber vi en digital profil? Og kan vi udnytte vores egne udviklede digitale kompetencer og accelerere vores arbejdsopgaver og processer?

I mine få år på arbejdsmarkedet har jeg lært en masse om forskellige rekrutteringsprocesser i flere organisationer. Det er ikke usædvanligt at have 6-8 kandidater til det første interview og 2-3 kandidater til det andet interview. Hvis den ansættende leder er til stede ved begge interviewrunder, kan tidsforbruget nemt nå op på 10 timer for at besætte en enkelt stilling – alene på at gennemføre interviewene. Når man lægger planlægning, forberedelse og gennemførelse af interviews sammen, kommer tidsforbruget nemt op på mindst 25-30 timer.

Hvad nu, hvis du kunne møde kandidaten før den første samtale? Hvad nu, hvis kandidaten også kunne møde dig, den ansættende leder? Jeg drømmer om en dag, hvor vi kun inviterer en eller to kandidater til samtale, og hvor en af dem, eller begge, er det perfekte match.

Men er det overhovedet realistisk at tænke på den måde? Det mener jeg, at det er – med de rigtige valg. Og det rigtige valg er videovisninger. Begge parter får et første indtryk og gør sig deres første antagelser inden samtalen, mens det er muligt for den ansættende leder at invitere færre kandidater til samtale. I disse tider med Covid-19 hjælper du også dig selv og dine omgivelser ved at halvere antallet af inviterede kandidater.

Desuden vil kvaliteten af de inviterede kandidater stige, da den ansættende leder kan evaluere kandidaterne på et helt nyt grundlag i stedet for blot at læse et CV og en ansøgning. Og det er godt! Der vil også blive skabt en digital profil, som vil imødekomme kravene fra den nye generation, der er på vej ind på arbejdsmarkedet.

Men hvordan fungerer det? Den ansættende leder optager sig selv, mens han stiller spørgsmål som “Hvilken del af vores virksomhed interesserer dig mest?”, hvorefter kandidaterne svarer med en video. Svarene varer normalt mellem 30 sekunder og et minut.

Det fører til en udviklet proces for udvælgelse af kandidater, hvor man kan være mere specifik i sit valg af kandidat, mens feltet af kandidater kan reduceres betydeligt tidligt i rekrutteringsprocessen.

Desuden viser en rekrutteringsundersøgelse fra 2019, udført af RecRight, at brug af videoscreeninger kan reducere den tid, der bruges på screenings- og udvælgelsesprocessen, med 65%.

Da kandidaterne får deres første indtryk af organisationen, når de søger et job, er det afgørende at vise den digitale profil så tidligt. Det gør organisationen mere attraktiv for den unge generation, hvilket vil øge sandsynligheden for, at kandidaten ønsker at søge jobbet.

Jeg er en stor fortaler for videovisninger. Hos 2BM tilbyder vi et produkt, du kan integrere i din SuccessFactors-løsning. Vores motto er THE FUTURE@WORK, og derfor tilbyder vi produkter, der ikke kun er sikre for fremtiden, men som også vil fremskynde og digitalisere den måde, vi arbejder på.

Læs mere om vores SuccessFactors-løsninger her

Produktet hedder RecRight og bruges allerede af bl.a. Netflix, Uber og KPMG.

Kontakt os, hvis du vil accelerere og kvalitetssikre din rekrutteringsproces og skabe en digital profil, der passer til den nye generation. Så kan vi tale om, hvad vi kan gøre for din organisation.

RecRights software til videoscreening fra lederens perspektiv

Download vores one-pager for at lære mere om RecRight i SuccessFactors

Video om RecRight

Marie Møberg Hansen

Marie Møberg Hansen

‪Expert Consultant, 2BM A/S‬

Er du interesseret i at lære mere om rekruttering i SuccessFactors? Kom i kontakt med Marie

35 55 55 75