facebook-img

SuccessFactors Time Management

Hvorfor Successfactors Time Management?

SuccessFactors Employee Central Time Management giver organisationer værktøjet til at styre de forskellige grundlæggende tidsregistreringsaspekter. Funktionaliteten giver slutbrugere mulighed for at registrere deres arbejdstid og ethvert fravær, de måtte have haft, såsom sygdom og ferie osv. Systemet udfører realtidsevaluering af konsekvenserne af en given beregning, som f.eks. overtidsbalance som 1:1, 1:1,5 eller 1:2 afhængig af tidspunkt og varighed af registreringer. 

Det er værd at bemærke, at SAP gennem en årrække har investeret meget i tidsstyringsmulighederne, og af samme grund er der flere tilgængelige muligheder, alt afhængigt af kundernes behov: 

  • SF Employee Central Time Off 
  • SF Employee Central Payroll Time Sheet 
  • SF Time Tracking (SF Platform) 

For organisationer, der allerede har eller planlægger at implementere SF Employee Central, er både Time Off og Payroll Time Sheet en del af pakken. SF Time Tracking betragtes som et separat modul, der kommer med en ekstra løbende licensomkostning. SF Time Tracking er en Rolls Royce cloud-mulighed til tidsstyring. 

SuccessFactors Employee Central Time Off

Time Off er et af de to undermoduler i SF EC Time Management og er designet som et papirløst værktøj, der sporer begivenhederne, når medarbejderne ikke er på arbejde. Løsningen understøtter en fleksibel godkendelsesbaseret anmodning om fravær for både mobil- og desktopbrugere. 

Fraværsanmodninger kan valideres mod opsparede tidskvoter, så medarbejderne kan ansøge i overensstemmelse med de opnåede rettigheder på registreringstidspunktet. Fraværskvoteberegning kan automitiseres, selv komplicerede regler såsom proration og regler for periodeafslutning (overflyttelse af opsparing eller afskrivning). Ledere kan udstyres med en tilebaseret kalendervisning, så de er i stand til hurtigt at genkende og reagere  team fravær. Fraværsregistreringer kan valideres i forhold til medarbejdernes aftalte arbejdstid og helligdage inden for det givne land eller arbejdsområde.

SuccessFactors Employee Central Time Sheet

 Payroll Time Sheet er den anden af de to undermoduler af SF EC Time Management, som er designed til registrering og opfølgning på forskellige typer af arbejdstidsregistrering.

Ligesom Time Off understøtter Payroll Time Sheet godkendelsesworkflow på ugebasis for bade mobil- og desktopbrugere. sningen muliggør enkle beregninger af optjening af overtid og flextid. sningen kan integreres med lønsystemer via postering af engangslønelementer.

SuccessFactors Time Tracking

SF Time Tracking er det seneste  element indenfor tidsstyringsområdet og giver i den nuværende First Half 2021 release nøjagtigt de samme muligheder som allerede leveret med SF Employee Central Payroll Time Sheet. SF Time Tracking giver slutbrugere mulighed for at administrere både fravær og fremmøde i en enkelt visning, hvis det er aktiveret. Medarbejdere såvel som ledere vil være i stand til at se realtidsevaluering af tidsresultater, såsom overarbejdsberegning og balance mellem fleksibel arbejdstid, som Time In Lieu. 

SF Time Tracking giver derudover den længe ventede mulighed for at inkludere clock-in / clock-out terminalbaseret integration, der gælder for f.eks. butiksansatte og blue-collars. SF Time Tracknig understøtter også midnatsoverskridende tidsregistreringer. Begge disse funktionaliteter er ikke tilgængelige i SF Employee Central Time Management. 

SAP investerer kraftigt i SF Time Tracking, og det er derfor en sikker antagelse, at en hel overflod af nye funktioner og funktioner vil blive gjort tilgængelige senere på året og i fremtiden. 

Realisering af Fordele?

Ved hjælp af SF Employee Central Time Management eller Time Tracking-muligheden kan organisationer mindske den evigt tilstedeværende compliance-risiko ved opretholdelse af virksomheds- og kollektive aftaler, uanset hvor organisationer opererer. 

Tidsløsningerne giver en overordnet ramme med funktioner til at skræddersy landespecifikke regler i overensstemmelse med den enkelte medarbejderprofil og giver samtidig en ensartet, automatiseret og veletableret global godkendelsesproces. 

Tidsadministratorerne bruger den samme grænseflade til at styre medarbejdere på tværs af forskellige regioner og kollektive aftaler. Organisationer kan automatisere genberegning af tidsdata, der udløses af ændringer i en medarbejders arbejdsplan, bare for at nævne et eksempel. 

Som eller rettere når spørgsmål opstår, giver tidsberegningsloggen HR-administratorer detaljerede oplysninger om, hvordan bestemte tidsposter beregnes. Dette hjælper administratorer med hurtigt at vurdere og / eller afklare medarbejderrelaterede spørgsmål om variable betalinger i detaljer. 

Tidsløsningerne giver medarbejdere såvel som ledere en fælles brugergrænseflade ved hjælp af en webbrowser eller en mobilenhed. 

Time sheet-løsningerne giver realtidsevaluering af tidsdata til medarbejderne til fordel for gensidig sikkerhed for både medarbejdere og ledere. Medarbejdere kan rette fejl og sende dem til godkendelse igen. 

Projektantagelser

Under implementeringen vil vi drøfte dine datakrav detaljeret, og vi vil give vejledning i, hvordan du bedst strukturerer dine data – under hensyntagen til brugervenlighed og afhængighed af andre funktionelle områder. 

Migrering

Vi leverer migrationsværktøjerne for at sikre, at data om periodiseringer importeres korrekt efter en datarensningsproces – hvilket vi kan facilitere, men det vil kræve aktiv deltagelse fra dig. 

integration

SuccessFactors leverer standardintegration mellem de forskellige funktionelle områder. Standardværktøjer leveres også af SAP til integration mellem SuccessFactors og SAP HCM, men dette kræver kompleks analyse for at bestemme, hvordan man skal imødekomme specielt kundeindhold. 2BM har en stærk track record inden for dette område, så vi kan guide dig gennem processen på den mest effektive måde. 

Vi har også erfaring fra mange kunder med hensyn til integration af SuccessFactors med andre IT-systemer. 

SF Time Tracking og SF Payroll Time Sheet inkluderer muligheden for at indtaste timer i et cost center, men inkluderer ikke en out-of-the-box mulighed for også at foretage aktivitetstypebaseret tidsregistrering. Løsningerne kan udvides til at omfatte WBS Elements (CO), Receiver Order (PM) eller Receiver Network Number (PS). Grænseflader kan også udvikles mod SAP for at overføre data til de modtagende systemer, hvis det er nødvendigt. 

Brug for hjælp eller rådgivning?

Kontakt os

Giv os et kald på 35 55 55 90 eller send os en besked

Call Now Button35 55 55 75