SuccessFactors Integrations

I det evigt forandrende organisationsmiljø må organisationer være agile og reagere hurtigt og parat for forandringer i virksomhedens omgivelser. SuccessFactors’ integrationer tillader, at du automatiserer dine HR nøgle-processer og fjerner tydelige forhindringer mellem Master Data og HR-data, samt hjælper med at bygge en rammestruktur, der kan give dig præcis og pålidelig aktuelle data, uafhængigt af hvilket system Master Data er opbevaret i.

Integrationerne er kernestenen i enhver SuccessFactors implementering og kvalifikationen af integrationerne kan hurtigt forandre perspektivet for dit nye system fra godt til skidt.

Hvilke integrationer og integrations typer, der behøves, afhænger af valget af implementerings model:

Der er 4 overordnede implementeringsmodeller:

Talent Hybrid

HCM på lokation – Talent management i Skyen.

Med en implementering af Talent Hybrid, transporterer den eksterne integration data i SAP HCM på lokationen til SuccessFactors via PI og SFTP. I det scenarie vedligeholdes Master Data i HCM og transporteres så til SuccessFactors.

I et scenarie, hvor du implementerer Talent Hybrid modellen f.eks. i forbindelse med Recruitment, On-boarding, ny ansættelser, mv. vedligeholdes data i SuccessFactors og transporteres så til HCM via SFTP og PI.

Full Cloud

Med en implementering af Full Cloud, sikre den interne integration processerne i SuccessFactors. Eksempler på data der behøver at blive integreret eksternt fra SuccessFactors til SAP ERP kan være CATS-data og cost center data.

I et scenarie, hvor du implementerer Full Hybrid model sker integrationen af Master Data internt i SuccessFactors mellem Employee Profile og f.eks. Recruitment, On-boarding, Ny ansættelser mv.

Core Hybrid

Med en implementering af Core Hybrid, transporterer den eksterne integration tid/løndata i SAP HCM på lokationen til SuccessFactors via PI og SFTP. I det scenarie vedligeholdes Master Data i SuccessFactors mens data fra tid/lønkørsler transporteres til SuccessFactors.

Anvendes en Core Hybrid model sker integrationen af Master Data internt i SuccessFactors mellem Employee Profile og f.eks. Recruitment, On-boarding, ny ansættelser mv.

Side-by-Side

Implementering af Side-by-Side modellen vil være en kombination af det tre ovenstående modeller – Talent Hybrid, Core Hybrid og Full Cloud.

Denne kombinationsmodel er ideal at anvende når forskellige steder i en virksomhed bruger forskellige scenarier, som gør at kompleksiteten af integrationerne øges.

Eftersom denne model tillader forskellige lande at tilvælge deres egen implementeringsmodel, ses scenariet ofte i store internationale virksomheder, hvor der er behov for at integrationerne passer til det globale behov.

Hybrid eller Side-by-Side Implementering

Hvis der anvendes en Hybrid eller en Side-by-Side implementering tilbyder SAP og SuccessFactors en række standard integrationer mellem modellerne.

En standard integration har dog nogle begrænsninger og reflekterer muligvis ikke din organisations behov. Derfor har 2BM erfaringen og kan hjælpe din organisation med at møde jeres behov, ved at udbygge standardmodellerne og sikre at du får mest mulig værdi ud af de kvartalsvise SuccessFactors opdateringer, selv efter en tilpasning af din integrationsløsning.

Data Integration

Du skal sikre at din data altid er opdateret, præcis og pålidelig – integrering af data bør ske direkte fra den oprindelige datakilde.

2BM er dit oplagte valg som partner når det kommer til integration

Hos 2BM er vi ikke blot specialiseret i at bygge den tekniske side af integrationen, men kan også optimere hele rammestrukturen som integrationen er en del af. I rådgivning af virksomheder i at optimere deres data-processer, er der en række af overvejelser som bør tages i betragtning:

  • Hvad udgør hele integrationens rammestruktur – fra start til slut?
  • Er data processerne allerede optimeret? Hvis ikke, risikerer man at bygge en suveræn integration som modtager upålidelige data.
  • Hvilken slags virksomhedsspecifik governance og sikkerhed skal der bygges ind i logikken for integrationen?

2BM har bygget integrationer for SuccessFactors og implementeret eksterne og interne integrationer i en mange forskellige scenarier.

Vi har erfaring fra nogle af de mest avancerede danske SuccessFactors integrationer, hvor vi har designet og bygget integrationer til/fra største delen af modulerne i SuccessFactors.

2BM’s konsulenter støtter kunderne i design og implementering, mens løbende support og service sikrer, at vores kunder opnår alle fordelene ved implementering af SuccessFactors.

I en stor dansk virksomhed har vi bygget en af de mest avancerede SuccessFactors integrationer – hvad gør den integration så unik, og hvordan beskriver det en af 2BM’s største kompetencer i det felt? Det er at integrationen tager højde for nogle af de meget komplekse virksomhedsspecifikke sikkerheds- og governanceregler. Vi optimerede virksomhedens processer der var relaterede til integrationer og kombinerede de optimerede processer med de bedste integrationer, således at virksomheden opnåede en suveræn rammestruktur for integrationen.

Call Now Button35 55 55 75