Hvordan udbuddet af marmelade bør have indflydelse på dit valg af SuccessFactors partner

Overskriften på dette indlæg er måske lidt forvirrende. Men lad mig starte med at fortælle en lille historie fra Californien: Her opstillede to adfærdsforskere en marmeladebod op. Der var 24 varianter af gourmetmarmelade med mulighed for smagsprøver. Denne bod tiltrak en ganske betydelig interesse, og mange ville gerne smage de mange fine marmelader. Da salget blev gjort op – havde 3 % af de besøgende i boden købt et glas marmelade.

Dagen efter gentog de forsøget, men denne gang var der kun 6 varianter af gourmetmarmelade. Som forventet genererede det lidt færre besøgende i boden, men til gengæld købte 30 % af kunderne et glas marmelade. Ikke nok med det – de kunder, der havde smagt og købt i boden med 6 varianter, var også mere tilfredse med deres køb.

Konklusionen: More isn’t always better. Dette er jo i modstrid med, hvad man normalt hører. Flere valgmuligheder burde være lig med større glæde og dermed også øget indkøb. Dette er også tilfældet, når man går fra en til to muligheder, men ret hurtigt herefter falder glæden ved flere muligheder.

Overordnet, skyldes dette to ting. For det første bliver vi overvældet over antallet af muligheder. De mange muligheder skaber ikke afklaring men i højere grad forvirring og manglende evne til at træffe en beslutning om, hvilken marmelade vi skal købe. For det andet bliver vi i tvivl om, hvorvidt vi har truffet det rette valg ud af alle de muligheder, der var stillet til rådighed. Det efterlader os efter købet med en mulig fornemmelse af, at vi ikke har truffet det rigtige valg. For hvordan kan jeg som køber vide, at jeg valgte det/de rigtige glas marmelade ud af de mange muligheder?

Hvordan hænger det sammen med valget af SuccessFactors partner?

Hvert kvartal kommer der en ny SuccessFactors release med mellem 200 og 300 nye features – for at følge analogien, så er det virkelig mange forskellige typer marmelade! Det er her den gode SuccessFactors partner skiller sig ud. Et tæt samarbejde og en god dialog mellem dig som kunde og en partner med certificerede konsulenter i HR og IT, kan reducere de relevante valgmuligheder betragteligt. Dette vil sikre, at jeres HR-processer og langsigtede HR strategi understøttes bedst muligt.

Betragt de 4 årlige releases som 4 årlige juleaftener eller overvej hvor galt det kan gå!

Alt for mange kunder ser det som en belastning, at SuccessFactors kommer med denne imponerende mængde af nye features og vender derfor det blinde øje til. Det medvirker, at vi af og til ser kunder, der pludselig har et nyt interface eller en ændring af en proces i produktion. Dette kan give driftsstop og udskydelse af en HR-proces såsom compensation, hvilket altid skaber støj i forretningen. Det er min erfaring, at stort set alle kunder undervurderer denne opgave. De 4 årlige releases bør i stedet ses som juleaftener, for I får en kæmpe gave gratis… eller som I betaler for gennem licensen.

Ovenstående pointer bør I have in mente, når I overvejer, hvor ”tung” en release proces i ønsker.

Min anbefaling til at gøre de mange forskellige marmelade-typer mere spiselige er delt op i 4 trin:

  • Download release information summary og deltag evt. i release webinars, hvis der er områder, I har særligt strategisk fokus på at udvikle. Dette kan følges op af en impactanalyse, hvor det vurderes om nuværende processer bliver påvirket af releasen.
  • Download Excel versionen af Release Information Summary – den er tilgængelig 60 dage, før den nye release går i produktion. Dette bør sammenholdes med jeres overordnede HR- strategi. Er der noget i de nye releases som muliggør/forstærker effekten af jeres HR- strategi. Slutteligt vil dokumentet også blive opdateret med features, som muligvis bliver forsinket.
  • Regressionstests bør overvejes efter hver release for at sikre, at der ikke er negativt impact på jeres kritiske eller forstående HR-processer. Vi har desværre som partnere oplevet at skulle hjælpe kunder med at fejlrette kritiske processer grundet, at man har overset opgaven med at regressionsteste. Disse regressionstestscenarier kan gøres efter hver release og kan med fordel revideres en gang årligt for at sikre, at de er dækkende ift. de kritiske processer.
  • Test, test, test – når I finder features I ønsker at tage i brug, så husk at teste dem grundigt! Som med alt anden softwareudvikling sniger der sig af og til en bug eller to med. I har selvsagt en stor interesse i at opdage bugs så tidligt som muligt og ikke først i produktion.

SuccessFactors er en ’best practice’ løsning, hvilket betyder at der vil være nogle af jeres specifikke krav, der ikke dækkes af disse feature updates. SuccessFactors anbefaler selv, at I opretter disse krav i Customer Influence Community. Overraskende mange af de nye features, der bliver introduceret, er input, som SuccessFactors har fået via deres Customer Community.

Hvis I kan genkende ovenstående billede med, at der er for mange typer af marmelade eller, at det ikke er juleaften så tag endelig fat i os. Så kan vi få en snak om, hvordan I kan optimere jeres release-proces og/eller deltag i 2BMs release forløb.

35 55 55 75